Proizvodnja: 041 676 414 | Storitve: 041 796 833 info@babnik-kleparstvo.si

Odstranjevanje azbestne kritine

ODSTRANJEVANJE AZBESTNE KRITINE

Varovanje okolja in našega zdravja postaja vedno bolj pomembna vrednota. Tega se v našem podjetju zavedamo, zato smo pridobili dovoljenje za odstranjevanje kritin, ki vsebuje zdravju škodljive snovi – azbest.

Pri odstranjevanju azbestne kritine je naša primarna naloga preprečiti emisijo azbestnih vlaken v okolje!

S pravilnim odstranjevanjem in manipulacijo ter opremo zagotovimo neoporečno odstanitev azbestne kritine. Azbestno kritino nato pravilno zaščitimo in odpeljemo na posebej urejena odlagališča.

Z strokovnnim delom preprečimo nevarnost za ljudi in okolico. Azbestna vlakna ki jih ob nepravilnem odstranjevanje vdihnemo, povzročajo raka, kar pomeni, da je zelo pomembno, da se zadevo rešuje na strokovnem nivoju.

POZOR! NESTROKOVNO ODSTRANJEVANJE AZBESTA POVZROCA RAKA!

Galerija

 

Odgovorimo v najkrajšem možnem času!

V kolikor na naši strani še niste našli željenih odgovorov smo se vam vedno pripravljeni oglasiti in odgovoriti na vaša vprašanja.

Proizvodnja: 041 676 414 | Storitve: 041 796 833